ZARZĄDZENIE Nr 10/2021
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Działdowo na rok szkolny 2021/2022.