Zarządzenia
Wójta Gminy Działdowo
 listopad 2020

 

ZARZĄDZENIE NR 138/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.  w sprawie przyjęcia informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 139/2020 
z dnia 2 listopada 2020 r.  w sprawie planów finansowych dla referatów oraz samodzielnych stanowisk.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 140/2020 
z dnia 3 listopada 2020 r.  w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo na działce nr 348, gmina Działdowo”.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 141/2020
 z dnia 5 listopada 2020 r.  zmieniające zarządzenie Nr 199/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 142/2020 
z dnia 19 listopada 2020 r.  w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 143/2020 
z dnia 19  listopada 2020 r.  w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020 r.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 144/2020 
z dnia 19 listopada 2020 r.  w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 145/2020 
z dnia 19 listopada 2020 r.  w sprawie zmiany informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 146/2020 
z dnia 20  listopada 2020 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 147/2020 
z dnia 24  listopada 2020 r.  w sprawie: wprowadzenia procedur obiegu dokumentów oraz jednolitych zasad prowadzenia ewidencji dla celów podatku od towarów i usług Gminy Działdowo.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 148/2020 
z dnia 24  listopada 2020 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca prawny.
link do treści Zarządzenia