Zarządzenia
Wójta Gminy Działdowo
październik  2020

 

ZARZĄDZENIE NR 117/2020z dnia 2 października 2020 r.  w sprawie powołania Komisji ds. oszacowania strat poniesionych przez mieszkańców gminy w wyniku pożaru budynku gospodarskiego w Petrykozach.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 118/2020
 z dnia 2 października 2020 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 119/2020
z dnia 6 października 2020 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  113/20 Wójta Gminy Działdowo z dnia 28 września 2020 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020 r.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 120/2020
z dnia 8 października 2020 r.  w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020 r.
link do treści Zarządzenia  


ZARZĄDZENIE NR 121/2020
z dnia 8 października 2020 r.  w sprawie zmiany informacji o  kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
link do treści Zarządzenia  


ZARZĄDZENIE NR 122/2020
z dnia 13 października 2020 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gąsiorowo,
link do treści Zarządzenia 


ZARZĄDZENIE NR 123/2020
z dnia 13 października 2020 r.  w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejętej na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę drogi powiatowej.
link do treści Zarządzenia 


ZARZĄDZENIE NR 124/2020
z dnia 20 października 2020 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gąsiorowo.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 125/2020
z dnia 23 października 2020 r.  w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020r.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 126/2020
z dnia 23 października 2020 r.  w sprawie zmiany informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 127/2020
z dnia 27 października 2020 r.  w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 128/2020
z dnia 30 października 2020 r.  w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Burkacie.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 129/2020
z dnia 30 października 2020 r.  w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Uzdowie.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 130/2020
z dnia 30  października 2020 r.  w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Księżym Dworze.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 131/2020
z dnia 30 października 2020 r.  w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Petrykozach.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 132/2020
z dnia 30 października 2020 r.  w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Klęczkowie.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 133/2020
z dnia 30  października 2020 r.  w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Ruszkowie.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 134/2020
z dnia 30 października 2020 r.  w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Sławkowie.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 135/2020
z dnia 30 października 2020 r.  w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Turzy Wielkiej.
link do treści Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 136/2020
z dnia 30  października 2020 r.  w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2021 - 2030
link do treści Zarządzenia 


ZARZĄDZENIE NR 137/2020
z dnia 30  października 2020 r.  w sprawie projektu budżetu Gminy na 2021 r.
link do treści Zarządzenia