OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo – komunikacyjnego w miejscowości Ruszkowo.