OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka”