Ogłoszenie

Zmiana terminu składania ofert na emisję obligacji na dzień 18 września 2018r.
Zmiana formularza ofert w dniu 13 września 2018r.

 

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Działdowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty