Oświadczenia majątkowe Radnych

 

Przewodniczący Rady ZIELIŃSKI Mirosław
Oświadczenie majątkowe

 

Z-ca Przewodniczącego Rady LIPOWSKA Ewa Teresa

Oświadczenie majątkowe

 

Z-ca Przewodniczącego Rady GANCARZ Jadwiga
Oświadczenie majątkowe

 

Radny CHYLIŃSKI Krystian                         
Oświadczenie majątkowe   


Radny DOLIŃSKI Krzysztof                         
Oświadczenie majątkowe


Radna CEGIEŁKA Alicja Irena                               
Oświadczenie majątkowe


Radny GIESEK Mariusz                                
Oświadczenie majątkowe ; korekta


Radny BOĆKO Zbigniew

Oświadczenie majątkowe 


Radny JABŁONOWSKI Paweł Saturnin       
Oświadczenie majątkowe


Radna SZKOTNICKA Iwona Małgorzata                    
Oświadczenie majątkowe


Radny STOKŁOS Mariusz                      
Oświadczenie majątkowe  


Radny STAŃCZAK Piotr Mikołaj                   
Oświadczenie majątkowe

 

Radna PAWŁOWSKA Dorota Wanda         
Oświadczenie majątkowe  

 

Radna ZIELSKA Elżbieta        
Oświadczenie majątkowe

 

Radna WASIAK Krystyna        
Oświadczenie majątkowe ; korekta