Oświadczenia majątkowe

 

 

Danuta Teresa Smereczyńska - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia                        

Oświadczenie majątkowe  

Dorota Maria Rurka - Pracownik Socjalny        

Oświadczenie majątkowe                               

Małgorzata Łęgowska - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Podinspektor

Oświadczenie majątkowe