KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

 

 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie                        

Oświadczenie majątkowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu                 

Oświadczenie majątkowe                                     

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           

Oświadczenie majątkowe  

Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           

Oświadczenie majątkowe

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych          

Oświadczenie majątkowe  

Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Burkacie                

Oświadczenie majątkowe      

Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Sławkowie      

Oświadczenie majątkowe  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klęczkowie         

Oświadczenie majątkowe ; Korekta  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach        

Oświadczenie majątkowe  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruszkowie         

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uzdowie          

Oświadczenie majątkowe  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej   

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor Zespołu Szkół w Księżym Dworze           

Oświadczenie majątkowe