ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Działdowo ogłasza zapytanie dotyczące usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w projekcie pn.:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo”

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty