Szanowni Państwo,

W  związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Działdowo na lata 2016 - 2026 - dokumentu mającego określić kierunki rozwoju  Gminy na najbliższe lata  zapraszamy całą społeczność lokalną do włączenia się w proces tworzenia dokumentu.

Opracowana  Strategia Rozwoju będzie  stanowiła formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie  projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zaplanowane zadania  strategiczne przyczynią się do  rozwoju społeczno - gospodarczego, odbudowy więzi  społecznych, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym celem prac nad dokumentami jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności  Gminy Działdowo.

Przyjęty model opracowania Strategii zakłada udział w jej tworzeniu przedstawicieli  wszystkich środowisk dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad dokumentami  poprzez udział w zaplanowanych warsztatach oraz wypełnienie poniżej załączonego kwestionariusza ankiety.

Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej on - line  pod adresem:www.ebadania.pl/756c14f22538b40b  oraz w wersji  tradycyjnej  zamieszczonej  poniżej.

Wypełnione ankiety prosimy przesłać pocztą pod adres:

Urząd Gminy Działdowo

ul. Księżodworska 10

13-200 Działdowo

lub

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie,

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516  Olsztyn z dopiskiem ANKIETA

lub

faxem pod nr 89 521 12 60

lub

zeskanowaną na adres e-mailowy:

m.stefaniak@wmarr.olsztyn.pl lub m.majewska@wmarr.olsztyn.pl

 

Wszelkie pytania należy kierować do:

Mariola  Stefaniak, tel. 89 521 12 69, m.stefaniak@wmarr.olsztyn.pl  lub

Maria Majewska, tel. 89 535 67 94, m.majewska@wmarr.olsztyn.pl

 

Ankiety prosimy składać do dnia 03.12.2015 r.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt projektu dokumentu.             

Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań i warsztatów zostaną podane w późniejszym terminie.