Komisja Oświaty, Kultury


Przewodniczący Komisji:                     Wasiak Krystyna

Z-ca Przewodniczącego Komisji:          Szkotnicka Iwona Małgorzata 

Członek Komisji:                                 Gancarz Jadwiga

Członek Komisji:                                 Giesek Mariusz Jan

Członek Komisji:                                 Lipowska Ewa Teresa

Członek Komisji:                                         Boćko Zbigniew 

Członek Komisji:                                         Pawłowska Dorota Wanda

Członek Komisji:                                         Stańczak Piotr Mikołaj
Członek Komisji:                                         Cegiełka Alicja Irena

Członek Komisji:                                         Zielska Elźbieta