Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów

 

Przewodniczący Komisji:                     Stokłos Mariusz

Z-ca Przewodniczącego Komisji:          Szkotnicka Iwona Małgorzata
Członek Komisji:                                 Cegiełka Alicja Irena
Członek Komisji:                                 Chyliński Krystian
Członek Komisji:                                 Gancarz Jadwiga 

Członek Komisji:                                 Jabłonowski Paweł Saturnin  

Członek Komisji:                                         Wasiak Krystyna