Komisja Rewizyjna

 

 

Przewodniczący Komisji:                     Stańczak Piotr Mikołaj

Z-ca Przewodniczącego Komisji:          Pawłowska Dorota Wanda 

Członek Komisji:                                 Chyliński Krystian
Członek Komisji:                                 Doliński Krzysztof

Członek Komisji:                                 Stokłos Mariusz