XLI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 13 marca 2014r.

 

Uchwała Nr XLII/333/14
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2014-2022.

Uchwała Nr XLII/334/14
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.

Uchwała Nr XLII/335/14
w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zdań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.

Uchwała Nr XLII/336/14
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Działdowo.

Uchwała Nr XLII/337/14
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Uchwała Nr XLII/338/14
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Uchwała Nr XLII/339/14
w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim dotyczącego włączenia powiatu nowomiejskiego do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.

Uchwała Nr XLII/340/14
w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Małdyty dotyczącego włączenia gminy Małdyty do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.

Uchwała Nr XLII/341/14
w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy w Kozłowie dotyczącego włączenia gminy Kozłowo do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.

Uchwała Nr XLII/342/14
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.