INFORMACJE

W/S GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO
Wynikające z art. 3. ust 1.pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
( Dz.U. z 2005r. nr 236 poz.2008 z późn. zm.)

 

  1. Podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy  Działdowo                                                                                                                      

         - Konsorcjum  składające się z dwóch firm  :

         

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. ul. Hallera 32  13-200 Działdowo

          

          Eko- Trans sp. z.oo.

          ul. Przemysłowa 61/10 13-200 Działdowo

 

 

  1. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych  zmieszanych i odpadów zielonych.

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów

ul. Przemysłowa 61 Działdowo /Zakrzewo 13-200 Działdowo

 

  1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

     ,, Osadus’’  ul. Przemysłowa 61

                  13-200 Działdowo