XXIX Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 24 stycznia 2013r.

 

Uchwała Nr XXIX/232/2013
w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze poprzez likwidację Filialnej Szkoły Podstawowej w Wysokiej wraz z oddziałem przedszkolnym.   

 


Uchwała Nr XXIX/233/2013
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015.Uchwała Nr XXIX/234/2013
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Działdowo Nr XXVIII/219/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 


Uchwała Nr XXIX/235/2013
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/220/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r.

 


Uchwała Nr XXIX/236/2013
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2013 r.

 


Uchwała Nr XXIX/237/2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Dąbrówno.Uchwała Nr XXIX/238/2013
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 694 obręb Gnojno.

 


Uchwała Nr XXIX/239/2013
zmieniająca uchwałę nr XXIV/190/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 2 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.


Uchwała Nr XXIX/240/2013
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla fragmentu wsi Burkat.