W gminie duże znaczenie przywiązuje się do inwestycji związanych z ochroną środowiska. Od 1996r. działa oczyszczalnia ścieków. Skanalizowanych jest 6 miejscowości. Do oczyszczalni dowozi się również ścieki z okolicznych miejscowości.

Na terenie gminy znajduje się wysypisko odpadów stałych-inwestycja zrealizowana wspólnie przez cztery gminy powiatu działdowskiego. Działa gospodarstwo ekologiczne, utworzone w gospodarstwie szkolnym Zespołu Szkół Rolniczych w Malinowie.

W gminie zarejestrowanych jest ok. 230 prywatnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, związanych głównie z handlem, transportem i naprawą pojazdów. Do najważniejszych firm i przedsiębiorstw na terenie gminy należą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “GREJPOL” w Malinowie, Zakład Produkcji Kotłów C.O. “MAKUS” w Malinowie, Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Grzybinach, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw w Wysokiej, w Myślętach, i Gnojnie, Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych “ELTRIM” w Ruszkowie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Anny i Wojciecha Karskich w Uzdowie.