Komisja Rolna, Ochrony Przeciwpożarowej, Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska

Przewodniczący Komisji:               Zbrożek Stanisław

Z-ca Przewodniczącego Komisji:    Giesek Mariusz

Członek Komisji:                           Dolińska Radosława

Członek Komisji:                           Doliński Janusz

Członek Komisji:                           Filip Grażyna

Członek Komisji:                                  Stempka Danuta

Członek Komisji:                                  Szymańska Jadwiga

Członek Komisji:                                  Woźny Henryk

 

 

 

Skład Rady Gminy   zobacz>