Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi

SARS-CoV-2 dla mieszkańców Gminy Działdowo

tel. 724 015 116

Infolinia czynna poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00

 


 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO
 z dnia 04 listopada 2020 r
.

w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758 ze zm.) wprowadzam do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Działdowo:  

W sprawach niecierpiących zwłoki , wymagających osobistej obecności interesanta , których nie można załatwić za pomocą środków komunikacji na odległość, w pierwszej kolejności interesanci będą załatwiani w Punkcie Obsługi Klienta według niżej wymienionych zasad:

1)    Wejście do Urzędu możliwe będzie głównym wejściem od ul. Księżodworskiej 10,

2)    Po wejściu do budynku Urzędu należy bezwzględnie zdezynfekować dłonie płynem dezynfekującym znajdującym się w przygotowanym dozowniku, a następnie udać się do pracownika Punku Obsługi Klienta (parter), gdzie zostanie podana informacja jak załatwić sprawę.

3)    W holu Urzędu będą mogły przebywać jednocześnie cztery osoby - jedna przy stanowisku obsługi, jedna przy Kasie oraz dwie oczekujące w kolejce,

4)    Należy zachować 1,5 – 2 metrowy dystans od innych osób znajdujących się w Urzędzie, przy jednoczesnym zakryciu ust i nosa (maseczka),

KASA czynna w godz. od 8:00 do 13:00, wejście od ul. Księżodworskiej 10.

Natomiast w sprawach wymagających osobistego kontaktu z pracownikiem merytorycznym prosimy aby przed wizytą w Urzędzie Gminy termin i miejsce uzgodnić telefonicznie z pracownikiem załatwiającym sprawę.

Wykaz telefonów do pracowników znajduje się na stronie BIP pod adresem http://dzialdowo.ug.gov.pl/?c=94

Nadal rekomendujemy załatwianie większości spraw w miarę możliwości na odległość poprzez:

1)    przesłanie dokumentów na adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP : ug_dzialdowo/SkrytkaESP , lub

2)    tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy Działdowo , ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo.

 

 

                                                                                        Mirosław Zieliński

    /-/ Wójt Gminy Działdowo


 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP Urzędu Gminy Działdowo.

 


 

 

obrazek 

Urząd Gminy Działdowo

ul. Księżodworska 10

13-200 Działdowo

tel. 0-23 697 07 00,  fax. 0-23 697 07 01

 


Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
 


 

Numer konta bankowego na które należy wpłacać należności z tytułu
 / podatków / opłaty skarbowej / innych należności / 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Olsztynie

96 1020 3541 0000 5102 0309 4547

 

 


 

System Informacji Przestrzennej Baza Punktów Adresowych
- Portal Mapowy