Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE

o aktualizacji numerów porządkowych ustalonych dla miejscowości Sławkowo gmina Działdowo.

 

    Urząd Gminy Działdowo informuje, że przystąpiono do działań mających na celu aktualizację numerów porządkowych budynków na obszarze miejscowości Sławkowo.

    Podstawa prawna dokonania aktualizacji numeracji porządkowej: art.47a ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r.,  poz. 520 z późn. zm.) oraz przepis wykonawczy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243, poz. 2432).

    Ciągły i dynamiczny rozwój gminy Działdowo, a także konieczność aktualizacji zbiorów obejmujących adresy, stanowiące dane przestrzenne celem doprowadzenia ich do zgodności z obowiązującymi przepisami w związku z realizacją ustawy z dnia 4 marca 2010r, o infrastrukturze informacji przestrzennej zmusza do przeprowadzenia niełatwej operacji zmierzającej do uporządkowania numeracji budynków.

    Napływające sygnały od mieszkańców oraz konsultacje z mieszkańcami Sławkowa przeprowadzone w dniu 04 czerwca 2018 r. wskazują, że zmiana numeracji porządkowej jest niezbędna i uzasadniona.

    Uporządkowanie będzie możliwe poprzez wprowadzenie częściowej zmiany istniejącej numeracji.Zmiana numeracji wiąże się po stronie mieszkańców ze zmianą dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, rejestracji działalności gospodarczej itp.

    Przewidywany termin wysyłania zawiadomień o aktualnym oznaczeniu nieruchomości czerwiec – lipiec 2018 r.

    Niezależnie od powyższego, apelujemy do wszystkich właścicielinieruchomości które zostały oznaczone numerami porządkowymi o dopełnienie obowiązku wynikającego z art.47b powołanej wyżej ustawy zdnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne, o umieszczaniu nanieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porządkowym, na której oprócz tego numeru zamieszcza się nazwę ulicy. Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości niespełniające ww. wymogów ustawy zachowują swoją ważność na okres 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489) Jeżeli budynek jest położony w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

Dodatkowych informacji w powyższym zakresie udziela Referat Gospodarki Komunalnej Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Działdowo, pok. nr 18, tel. 23 697 07 09 .

 

Wójt Gminy Działdowo

(-) Paweł Cieśliński

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Świątkowska
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2018-06-13 10:53:53
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-06-13 10:54:10
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-06-13 11:00:43
Ostatnia zmiana:2018-06-13 11:00:50
Ilość wyświetleń:334