Zamknij okno Drukuj dokument

Działdowo, 13.04.2018 r.

GKŚ.6840.3.2018

    Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Działdowo podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Obręb (13) Krasnołąka - Ark 2 > Działka nr 167

2. Powierzchnia nieruchomości: 0,04 ha Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr EL1D/00020143/2

3. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie geodezyjnym Krasnołąka, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie. Miejscowość Krasnołąka znajduje się w odległości około 8 km od miasta Działdowo. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi grunt zabudowany. Dojazd do działki odbywa się drogą, stanowiącą własność Gminy Działdowo o nawierzchni asfaltowej.

4. Przeznaczenie nieruchomości - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo nieruchomość oznaczona jest symbolem M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej - zabudowa zagrodowa.

5. Cena nieruchomości netto - 5.800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych).

6. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

7. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 1 czerwca 2018 r.


Wójt Gminy Działdowo

/-/ Paweł Cieśliński

Metadane

Podmiot udostępniający:Ewa Kordalska
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2018-04-13 09:52:11
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-04-13 09:52:15
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-04-13 10:01:21
Ostatnia zmiana:2018-04-13 10:01:31
Ilość wyświetleń:305