Zamknij okno Drukuj dokument

 

Organizacja stanowisk w Urzędzie

 

<>

Wójt

Mirosław Zieliński

Pok. nr 14, tel. 23 697 07 00

Sekretarz Gminy

Jan  Świniarski

Pok. nr 14, tel. 23 697 07 02

Skarbnik Gminy

Beata Antoszewska

Pok. nr 30, tel. 23 697 07 31REFERAT FINANSOWY

Zastępca Skarbnika Gminy

Wioleta Markowska

Pok. nr 35A, tel. 23 697 07 32

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Patrycja Szmit

Pok. nr 35, tel. 23 697 07 36 

Inspektor ds. płac

Joanna Zasina

Pok. nr 31, tel. 23 697 07 42

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Anna Jankowska

Pok. nr 24, tel. 23 697 07 41 

Inspektor ds. podatków i opłat

Krystyna Świniarska

Pok. nr 24, tel. 23 697 07 39 

Podinspektor ds.
księgowości budżetowej i podatku VAT

Anna Cendrowska

Pok. nr 35, tel. 23 697 07 34

Inspektor ds. pomocy publicznej

Sylwia Bartkowska

Pok. nr 24, tel. 23 697 07 55

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Wiesława Jankowska

Pok. nr 35, tel. 23 697 07 37

Podinspektor ds. obsługi kasowej

Ewa Żurawska

Pok. nr  4, tel. 23 697 07 33

Inspektor ds. windykacji należności podatkowych

Anna Giesek

Pok. nr 24, tel. 23 697 07 35

          

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ,
INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu

Grzegorz Małachowski

Pok. nr 20, tel. 23 697 07 11 

Inspektor ds. dróg, oświetlenia i remontów

Mirosław Baranowski

Pok. nr 17, tel. 23 697 07 51

Podinspektor ds. gospodarowania mieniem 
komunalnym

Ewa Kordalska

Pok. nr 11, tel. 23 697 07 12

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Katarzyna Świątkowska

Pok. nr 18, tel. 23 697 07 09

Inspektor ds. ochrony środowiska, ochrony wód i rolnictwa

Katarzyna Księżopolska

Pok. nr 11, tel. 23 697 07 14

Inspektor ds. funduszu sołeckiego i ochrony środowiska

Katarzyna Cott

Pok. nr 18, tel. 23 697 07 09REFERAT ORGANIZACYJNY i SPRAW OBYWATELSKICH

Sekretariat

Anna Zdunkiewicz

Pok. nr 14, tel. 23 697 07 00

Inspektor ds. kadr i bhp

Anna Czajkowska

Pok. nr 17, tel. 23 697 07 44

Starszy Informatyk

Marcin Stenkel

Pok. nr 26, tel. 23 697 07 08

Informatyk

Robert Grajewski

Pok. nr 26, tel. 23 697 07 08

Inspektor ds. dowodów i ewidencji ludności

Edyta Dembska

Pok. nr 22, tel. 23 697 07 18

Inspektor ds. 
działalności gospodarczej

Dorota Broniszewska

Pok. nr 22, tel. 23 697 07 19

Inspektor ds. obsługi rady gminy

Marta Nazarewicz

Pok. nr 21, tel. 23 697 07 23

Inspektor ds. gospodarczych

Wiesław Cieśniewski

Pok. nr 12, tel. 23 697 07 25

 

REFERAT STRATEGII, FUNDUSZY EUROPEJSKICH,
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

Kierownik Referatu

Marcin Krajewski

Pok. nr 28, tel. 23 697 07 05

Inspektor ds. strategii, funduszy europejskich i pozyskiwania środków zewnętrznych

Magdalena Grajewska

Pok. nr 29, tel. 23 697 07 04

Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ewa Wiszowata

Pok. nr 29

 

REFERAT OŚWIATY i KULTURY

Kierownik Referatu

Danuta Smereczyńska

Pok. nr 34A, tel. 23 697 07 22

Zastępca Kierownika

Mariola Sobotka

Pok. nr 33, tel. 23 697 07 38 

Inspektor ds. oświaty i kultury

 Danuta Dolińska

Pok. nr 32, tel. 23 697 07 49

Podinspektor ds. obsługi księgowej i podatku VAT

Justyna Jankowska

Pok. nr 33, tel. 23 697 07 38

Podinspektor ds. płac

Alina Waleriańska

Pok. nr 31, tel. 23 697 07 43


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

IOD

Katarzyna Cott    

Pok. nr 18, tel. 23 697 07 09

 

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
 

Radca Prawny

Wiesława Gierłachowska  

Pok. nr 21

Radca Prawny

Barbara Gładysz

Pok. nr 21

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 

Podinspektor ds. społecznych, promocji i kultury fizycznej.

Justyna Rosińska    

Pok. nr 32, tel. 23 697 07 54


 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2013-05-13 12:11:08
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2014-05-13 12:10:05
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2014-05-13 12:11:28
Ostatnia zmiana:2020-09-04 11:58:09
Ilość wyświetleń:22229