XXXVIII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013r.

 

Uchwała Nr XXXVIII/305/13
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2013 r.


Uchwała Nr XXXVIII/306/13
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


Uchwała Nr XXXVIII/307/13
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2014-2022.


Uchwała Nr XXXVIII/308/13
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 r.


Uchwała Nr XXXVIII/309/13
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budzetowego 2013.


Uchwała Nr XXXVIII/310/13
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Uchwała Nr XXXVIII/311/13
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.


Uchwała Nr XXXVIII/312/13
w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2012/2013.