XXXIV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 21 czerwca 2013r.

 

Uchwała Nr XXXIV/276/2013
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 34/1 obręb Klęczkowo.

 

Uchwała Nr XXXIV/277/2013
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach Burkat i Filice.

 

 

Uchwała Nr XXXIV/278/2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2013-2022.

 

 

Uchwała Nr XXXIV/279/2013
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2013 r.

 

 

Uchwała Nr XXXIV/280/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

 

 

Uchwała Nr XXXIV/281/2013
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.