XXXVII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 24 lutego 2006 roku.

 

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/282/06

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Działdowo na rok 2006.

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/283/06

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo na rok 2006.

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/284/06

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2006 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/285/06

w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/286/06

w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/287/06

w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/288/06

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/289/06

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/290/06

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z obrębu Ruszkowo.

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/291/06

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z obrębu Ruszkowo.


UCHWAŁA Nr XXXVII/292/06

w sprawie odwołania sekretarza Gminy Działdowo

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/293/06

w sprawie powołania Sekretarza Gminy.