XXVII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 9 września 2020 r.

 

UCHWAŁA Nr XXVII/198/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXVII/199/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych Burkat i Kisiny.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXVII/200/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2020-2030.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXVII/201/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020 r.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXVII/202/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze gminy Działdowo.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXVII/203/20 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXVII/204/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rywoczyny.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXVII/205/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kisiny.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXVII/206/20  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Uzdowo.
link do treści Uchwały