GMINNY PROGRAM
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO
 NA ROK 2020

 

UCHWAŁA Nr XVII/134/19
z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2020 rok.