XVII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r.

 

UCHWAŁA Nr XVII/133/19
z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

UCHWAŁA Nr XVII/134/19
z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2020 rok.

UCHWAŁA Nr XVII/135/19
z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

UCHWAŁA Nr XVII/136/19
z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krasnołąka.

UCHWAŁA Nr XVII/137/19
z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie oddania do bezpłatnego użyczenia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Działdowo na działalność Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo.

UCHWAŁA Nr XVII/138/19
z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2020-2030.

UCHWAŁA Nr XVII/139/19
z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r.

UCHWAŁA Nr XVII/140/19
z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego.