XI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 18 lipca 2019 r.

 

UCHWAŁA Nr XI/97/19
z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Księży Dwór, Petrykozy, Wysoka.

UCHWAŁA Nr XI/98/19
z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Pierławki, Kisiny.

UCHWAŁA Nr XI/99/19
z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat, Komorniki, Niestoja, Filice, Krasnołąka.

Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące Uchwały Nr XI/99/19 - częściowe unieważnienie


UCHWAŁA Nr XI/100/19
 
z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Turza Wielka.

UCHWAŁA Nr XI/101/19
z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

UCHWAŁA Nr XI/102/19
z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

UCHWAŁA Nr XI/103/19
z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działdowo, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące Uchwały Nr XI/103/19 - częściowe unieważnienie

UCHWAŁA Nr XI/104/19
z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019 r.

UCHWAŁA Nr XI/105/19
z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie  i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące Uchwały Nr XI/105/19 - częściowe unieważnienie

UCHWAŁA Nr XI/106/19
z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na niewykonanie przez Radę Gminy Działdowo czynności nakazanej prawem.