IX Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 29 maja 2019 r.

 

UCHWAŁA Nr IX/79/19
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019 r.

 

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej.

 

UCHWAŁA Nr IX/81/19

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 84/1 obręb Wysoka.

 

UCHWAŁA Nr IX/82/19

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 84/2 obręb Wysoka.

 

UCHWAŁA Nr IX/83/19

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Petrykozy.

 

UCHWAŁA Nr IX/84/19

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Sławkowo.

 

UCHWAŁA Nr IX/85/19

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

UCHWAŁA Nr IX/86/19

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Częściowe unieważnienie - pkt 5(omyłkowo oznaczony jako pkt 3)

 

UCHWAŁA Nr IX/87/19

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego.