VIII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

UCHWAŁA Nr VIII/67/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Jankowice, Mosznica, Lipówka, Gąsiorowo.

 

UCHWAŁA Nr VIII/68/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029. 

 

UCHWAŁA Nr VIII/69/19

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019 r. 

 

UCHWAŁA Nr VIII/70/19

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Filice wchodzącej w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

 

UCHWAŁA Nr VIII/71/19

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w obrębie Pierławki wchodzącej w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

 

UCHWAŁA Nr VIII/72/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pożary.

 

 

UCHWAŁA Nr VIII/73/19

w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.

 

 

UCHWAŁA Nr VIII/74/19

w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Działdowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

 

 

UCHWAŁA Nr VIII/75/19

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działdowo.

 

 

UCHWAŁA Nr VIII/76/19

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.

 

 

UCHWAŁA Nr VIII/77/19

zmieniająca Uchwałę Nr II/5/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów oraz ustalenia przedmiotu jej działania.

 

 

UCHWAŁA Nr VIII/78/19

zmieniająca Uchwałę Nr II/6/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Prawa, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej oraz ustalenia przedmiotu jej działania.