SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO
ZA 2018 ROK