VI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 7 lutego 2019 r.

UCHWAŁA Nr VI/39/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/244/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Jankowice, Mosznica, Lipówka, Gąsiorowo, zmienionej uchwałą Nr XLIII/368/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr VI/40/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/247/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Pierławki, Kisiny, zmienionej uchwałą Nr XLIII/371/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr VI/41/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo.

UCHWAŁA Nr VI/42/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Grzybiny, Myślęta, Uzdowo, Turza Wielka, Kramarzewo.

Częściowe unieważnienie uchwały nr VI/42/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Grzybiny, Myślęta, Uzdowo, Turza Wielka, Kramarzewo.

UCHWAŁA Nr VI/43/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Gnojenko, Grzybiny, Sławkowo.

Częściowe unieważnienie uchwały nr VI/43/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Gnojenko, Grzybiny, Sławkowo.

UCHWAŁA Nr VI/44/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

UCHWAŁA Nr VI/45/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029.

UCHWAŁA Nr VI/46/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019 r.

UCHWAŁA Nr VI/47/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.

UCHWAŁA Nr VI/48/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

UCHWAŁA Nr VI/49/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów.

Unieważnienie uchwały nr VI/49/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zwolnienia opłaty od posiadania psów.

UCHWAŁA Nr VI/50/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr VI/51/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr VI/52/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Działdowo na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr VI/53/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Działdowo.

UCHWAŁA Nr VI/54/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom stypendiów Wójta Gminy Działdowo za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

UCHWAŁA Nr VI/55/19

z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.