Oświadczenia majątkowe złożone na początek VIII kadencji 2018-2023

 

Wójt Gminy Działdowo  - ZIELIŃSKI Mirosław Franciszek oświadczenie majątkowe

Przewodnicząca Rady - WASIAK Krystyna  oświadczenie majątkowe
 

Z-ca Przewodniczącej Rady - CHOJNACKA Ewa Jadwiga  oświadczenie majątkowe

 

Z-ca Przewodniczącej Rady - ROMAN Krystyna oświadczenie majątkowe korekta oświadczenia

 

Radna BANAŚ Katarzyna Joanna oświadczenie majątkowe

Radny CHYLIŃSKI Krystian 
oświadczenie majątkowe     korekta oświadczenia

 

Radny DOLIŃSKI Krzysztof  oświadczenie majątkowe


Radny GIESEK Mariusz Jan 
oświadczenie majątkowe korekta oświadczenia
 

Radna GIETKA Anna  oświadczenie majątkowe korekta oświadczenia

 

Radny JAROSZEWSKI Bogdan   oświadczenie majątkowe

 

Radna KRYSIAK Elżbieta  oświadczenie majątkowe korekta oświadczenia

 

Radna LEMAŃSKA Sylwia  oświadczenie majątkowe


Radna STACHEWICZ Ewa 
oświadczenie majątkowe


Radny SZUDREWICZ Jacek Kazimierz 
oświadczenie majątkowe korekta oświadczenia


Radny ŚWIERCZEWSKI Zdzisław Jerzy oświadczenie majątkowe


Radny WISZOWATY Mateusz  oświadczenie majątkowe korekta oświadczenia