III Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 13 grudnia 2018 r.

 

UCHWAŁA Nr III/8/18

z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne.

UCHWAŁA Nr III/9/18

z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Działdowie.

UCHWAŁA Nr III/10/18

w sprawie oddania do bezpłatnego użyczenia   nieruchomości zabudowanej na działalność Gminnego Ośrodka  Kultury i Sportu w Działdowie.

UCHWAŁA Nr III/11/18

z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2018-2028.

UCHWAŁA Nr III/12/18

z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.

UCHWAŁA Nr III/13/18

z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

UCHWAŁA Nr III/14/18

z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr III/15/18

z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr III/16/18

z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Unieważnienie uchwały nr III/16/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

UCHWAŁA Nr III/17/18

z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA Nr III/18/18

z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2017/2018.

--------

Protokół z głosowań