Transmisja z XXX Sesji Rady Gminy Działdowo - 22 października 2020 rok o godzinie 10.00

Nagrania z poprzednich sesji Rady Gminy Działdowo w kadencji 2018-2023