Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2018 roku.