XLII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 28 czerwca 2018 r.

 

UCHWAŁA Nr XLII/352/18

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2018-2027.

UCHWAŁA Nr XLII/353/18

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.

UCHWAŁA Nr XLII/354/18

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XLII/355/18

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XLII/356/18

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Działdowo.

UCHWAŁA Nr XLII/357/18

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy Działdowo.

UCHWAŁA Nr XLII/358/18

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gąsiorowo.

UCHWAŁA Nr XLII/359/18

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Działdowo celem przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

UCHWAŁA Nr XLII/360/18

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat, Komorniki, Niestoja, Filice Krasnołąka.