XLI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 24 maja 2018 r.

 

UCHWAŁA Nr XLI/346/18

z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.

UCHWAŁA Nr XLI/347/18

z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Działdowo.

UCHWAŁA Nr XLI/348/18

z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Grzybiny, Sławkowo.

UCHWAŁA Nr XLI/349/18

z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat, Filice, Grzybiny, Kisiny, Komorniki, Księży Dwór, Kurki, Ruszkowo,Wysoka.

UCHWAŁA Nr XLI/350/18

z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kisiny do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

UCHWAŁA Nr XLI/351/18

z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kurki do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.