XXXV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 14 grudnia  2017 r.

 

UCHWAŁA Nr XXXV/296/17

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/297/17

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 15/1 obręb Rywoczyny.

UCHWAŁA Nr XXXV/298/17

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 117 obręb Gnojno.

UCHWAŁA Nr XXXV/299/17

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 17/5 obręb Sławkowo.

UCHWAŁA Nr XXXV/300/17

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Malinowo.

UCHWAŁA Nr XXXV/301/17

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Petrykozy.

UCHWAŁA Nr XXXV/302/17

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Działdowo.

UCHWAŁA Nr XXXV/303/17

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Działdowo.

UCHWAŁA Nr XXXV/304/17

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych szkół prowadzonych przez Gminę Działdowo oraz upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych sal.

UCHWAŁA Nr XXXV/305/17

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2018 rok.

UCHWAŁA Nr XXXV/306/17

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

UCHWAŁA Nr XXXV/307/17

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2016/2017.