XXXIV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 9 listopada  2017 r.

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/284/17

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2017-2027.

UCHWAŁA Nr XXXIV/285/17

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/286/17

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.

UCHWAŁA Nr XXXIV/287/17

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

UCHWAŁA Nr XXXIV/288/17

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXXIV/289/17

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr XXXIV/290/17

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

UCHWAŁA Nr XXXIV/291/17

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

UCHWAŁA Nr XXXIV/292/17

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

UCHWAŁA Nr XXXIV/293/17

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

UCHWAŁA Nr XXXIV/294/17

w sprawie uchwalenia „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Działdowo."

UCHWAŁA Nr XXXIV/295/17

w sprawie programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.