Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2017 roku.