SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO
ZA 2016 ROK