XXVI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2016 r.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/185/16

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/186/16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/187/16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/188/16

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/189/16

w sprawie opłaty targowej.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/190/16

w sprawie opłaty od posiadania psów.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/191/16

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działdowo oraz udzielania bonifikat.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/192/16

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/193/16

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

  

 

UCHWAŁA Nr XXVI/194/16

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/195/16

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/196/16

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Myślęta wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych. 

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/197/16

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Gnojenko, Grzybiny, Sławkowo. 

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/198/16

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat, Filice, Grzybiny, Kisiny, Komorniki, Księży Dwór, Kurki, Pierławki, Ruszkowo, Wysoka. 

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/199/16

w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków.  

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/200/16

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa. 

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/201/16

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice.  

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/202/16

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki.  

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/203/16

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.