XXV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 26 października 2016 r
.UCHWAŁA NR XXV/177/16

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.

 

UCHWAŁA NR XXV/178/16

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

 

UCHWAŁA Nr XXV/179/16

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Działdowo służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorców.

 

UCHWAŁA Nr XXV/180/16

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kisiny, oznaczonej jako działka nr 665/10.

 

UCHWAŁA Nr XXV/181/16

w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kisiny do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

 

UCHWAŁA Nr XXV/182/16

zmieniająca uchwałę nr XXIV/176/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.

 

UCHWAŁA Nr XXV/183/16

w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Działdowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

UCHWAŁA Nr XXV/184/16

w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2015/2016.