XXIII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 30 sierpnia 2016 r.

 


UCHWAŁA Nr XXIII/167/16

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.

 

UCHWAŁA Nr XXIII/168/16

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

 

UCHWAŁA Nr XXIII/169/16

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 15/2 obręb Rywoczyny.

 

UCHWAŁA Nr XXIII/170/16

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Pożary wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

UCHWAŁA Nr XXIII/171/16

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Myślęta wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.