SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK