XXI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 20 maja 2016 r.

 


UCHWAŁA Nr XXI/149/16

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.

 

UCHWAŁA Nr XXI/150/16

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

 

UCHWAŁA Nr XXI/151/16

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/218/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Działdowo.

 

UCHWAŁA Nr XXI/152/16

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Burkat wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

UCHWAŁA Nr XXI/153/16

w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.

 

UCHWAŁA Nr XXI/154/16

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Działdowo.

 

UCHWAŁA Nr XXI/155/16

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.

 

UCHWAŁA Nr XXI/156/16

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Turza Wielka wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.