XVII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2015 r.

 


UCHWAŁA Nr XVII/115/15

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.

 

 

UCHWAŁA Nr XVII/116/15

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2016-2025.

 

UCHWAŁA Nr XVII/117/15

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.

 

UCHWAŁA Nr XVII/118/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

UCHWAŁA Nr XVII/119/15

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

UCHWAŁA Nr XVII/120/15

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018.

 

UCHWAŁA Nr XVII/121/15

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Działdowo”.

 

 

UCHWAŁA Nr XVII/122/15

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości zaliczonej do kategorii dróg gminnych, na rzecz Gminy Miasto Działdowo.

 

 

UCHWAŁA Nr XVII/123/15

w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Działdowo na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 2 Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014 -2020.